ફેક્ટરી ટૂર

અમારી ફેક્ટરી

ફેક્ટરી (11)

સેમ્પલ રૂમ

ફેક્ટરી (2)

અમારા વેરહાઉસ પર્યાવરણ

ફેક્ટરી (8)
ફેક્ટરી (9)

પ્રક્રિયા પ્રવાહનો પરિચય

1. કાચો માલ

ફેક્ટરી (1)
ફેક્ટરી (4)

2. ટ્યુબ પ્રક્રિયા

અર્ગ (1)
અર્ગ (2)

3.સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ ટ્યુબ

સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ટ્યુબ (1)
ડીએફબી

4. કટીંગ

અર્ગ

5. પાણીની સોજો

ફેક્ટરી (2)

6. બોટલ પ્રોસેસિંગ

ડીબીએફ

7. પંચીંગ

ફેક્ટરી (4)

8. લેસર વેલ્ડીંગ

ફેક્ટરી (5)

9. પોલિશિંગ

ફેક્ટરી (6)

10. લીક પરીક્ષણ

rth

11. પેઈન્ટીંગ

ફેક્ટરી (8)

12. નિરીક્ષણ અને પેકિંગ

ફેક્ટરી (7)
ફેક્ટરી (6)
rthr